info@autonovosti.com
KorisnoSavjeti

Što morate znati o filteru ulja ?

4.32Kpregleda

Ako ste vozač ili vozačica onda zasigurno znate da je motorno ulje u vozilu veoma važna stavka i potrebno ga je redovno pregledati je li na normalnom nivou i troši li se ili ne, a kada se pređe određena kilometraža treba ga i zamIJeniti. Motorno ulje služi kao zaštita za motor vozila te služi za hlađenje, čišćenje, podmazivanje i zaštitu motora.

filter-ulja-autonovosti.me-2

Uz sve to i današnji je vazduh mnogo zagađeniji nego što je bio prIJe pa je veoma važna i filtracija sistema za podmazivanje. Prljavština koja nastaje radom motora veoma je abrazivna, a sastoji se od čestica čađi i prašine i ostalih čestica koje nastaju unutar motora zbog velikog trenja, ali i zagađivanja jer se struktura ulja s vremenom mijenja. Sve ove čestice ulaze u pokretne djelove u motoru, a budući da su, kao što smo već rekli, abrazivne, oštećuju razne površine na motoru. Ovako se između nekih djelova povećava razmak, a samim trenjem javljaju se nove, još veće čestice koje su još abrazivnije.

filter-ulja-autonovosti.me-3

Sve ovo navodimo kako bi se shvatila prava vrijednost filtera ulja. Naime, dobar uljni filter znači spriječavanje habanja motora, a na kraju to znači motor koji duže traje i kojeg je potrebno manje i ređe popravljati, što je svakome cilj. Njihova je uloga pročišćavanje motornih ulja te zaštita ulja od prljavštine, a samim time motor je održavaniji i čišći i izbjegavaju se skupe popravke. Uz ovo, motor ima i bolje performanse. U današnje doba se uljni filteri najčešće proizvode kao ulošci čime se pojačava njihova ekološka strana, odnosno oni manje zagađuju okolinu.

filter-ulja-autonovosti.me-5

Zanimljivo je da prvi automobili nisu imali baš nikakve uljne filtere. Uz ovo, ulja su bila jako slabog kvaliteta i trebalo ih je mijenjati jako često. Prvi uljni filteri pojavili su se tek 1923. godine, a izum su ih Amerikanaca Ernesta Sweetlanda i Georgea H. Greenhalgha. Bili su veoma jednostavni i sastojali su se od malenog sita pričvršćenog na uljnoj pumpi. Nazvani su ‘purolator’ od reči ‘pure oil later’ (čisto ulje kasnije). Tada se ulje najčešće pumpicom slalo direktno na djelove motora koje je trebalo zaštiti i podmazati, a samo je maleni dio ulja prolazio kroz filter pa je zapravo veći dio ulja još uvek bio nefiltriran. Ipak, i na ovaj način uvidjelo se da se smanjuju troškovi održavanja vozila.

filter-ulja-autonovosti.me-1

Uljni filter najbolje je promijeniti svaki put kada se mijenja ulje u automobilu. Svaki tip i marka automobila ima propisano nakon koliko hiljada pređenih kilometara je potrebno promijeniti ulje. Takođe, sve zavisi i od toga koja se vrsta ulja koristi. Kod novijih automobila nerijetko se koriste veoma skupa ulja koja dodatno štite motor, a takođe mogu se mijenjati i kod većeg pređenog broja kilometara.

filter-ulja-autonovosti.me-6

Današnji filteri za ulje izrađuju se uglavnom od metalne vune, papira i žičane tkanine, a to je zapravo nerđajući čelik. Papirni dio filtera izrađuje se od papirnog runa i koje je odlično za sasvim fina filtriranja. Ovaj dio filtera se ne može prati već se mora baciti. Kada govorimo o metalnoj vuni to je runo napravljeno o metalnih vlakana. Ovaj dio uljnog filtra vrši dubinsko filtriranje, veoma je otporan na visoke temperature, veoma je čvrst i podnosi visok pad pritiska u sistemu.

Kada se izmjeri značajan pad pritiska ulja na uljnom filteru, znak je da je on zaprljan. Primjera radi, na čistom filteru pad pritiska ulja je oko 0,1 bar, dok je na zaprljanom nekoliko puta veći.

ulje-autonovosti.me

Postoje četiri vrste filtera ulja. To su pod pritiskom , usisni, povratni i filter za ozračivanje. Filteri pod pritiskom  moraju biti robusni jer su najčešće izloženi maksimalnoj količini pritiska. Ugrađuju se ispred uređaja za regulaciju i upravljanje kako bi se zaštitili. Usisni filter stavlja se unutar hidrauličke pumpe. Ovdje se radi o veoma velikoj finoći filtriranja, međutim do ove vrste filtera jako se teško dolazi pa ga je i teško održavati. Povratni filteri obično se stavljaju ispred rezervoara, lako se održavaju jer su veoma pristupačni. Filter za ozračivanje se stavlja u sam rezervoar ulja i pročišćava ulje koje ulazi u sistem.

Za kraj treba naglasiti kako je uljni filter nešto o čemu trebamo voditi posebnu brigu. Iako se u novije doba kaže kako se ulje, a samim time i filter trebaju promijeniti svakih 30.000 kilometara, praksa je pokazala da je to ipak bolje učiniti svakih 15.000 kilometara jer je tako motor čišći i manje se troši. Takođe, ulje se pri radnoj temperaturi automobila od 80 do 90 stepeni mijenja, a s unutrašnjim sagorijevanjem stvara se štetni talog. Zbog svega ovog bolje je mijenjati ulje i uljni filter svakih 15.000 pređenih kilometara ili, u slučaju da se vozilo slabo koristi, svakih godinu dana.

Saznajte šta treba znati o podmazivanju.

Redovna kontrola ulja.

pmlautomobili

Podijelite sadržaj sa vašim prijateljima

Komentariši

AutoNovosti

FREE
VIEW