info@autonovosti.com
KorisnoSavjeti

Kako se vozi u kružnom toku???

3.46Kpregleda
Tekst koji slijedi napisan je banalizovano i maksimalno uprošćeno, da bi ga pročitao što veći broj vozača. Zato ćemo zanemariti kritike po pitanju nestručnih izraza – cilj je da što više ljudi shvati bar osnovna pravila ponašanja u kružnom toku.

Kako da vozim u kružnom toku?

Ovo su „bukvalizovana“ pravila, koja treba pratiš da se ne bi sudario u kružnom toku:

Pravilo br. 1: Onaj ko je već u kružnom toku ima prednost u odnosu na onoga ko je van kružnog toka, a to je regulisano i saobraćajnim znacima ispred ulaza u kružni tok (važi samo za kružne tokove gdje na svakom ulazu postoji trougao).

Pravilo br. 2: Automobil u unutrašnjoj traci kružnog toka nema prednost u odnosu na vozilo u spoljašnjoj traci kružnog toka (kada je u pitanju kružni tok sa više traka). Da pojasnimo – ne smiješ iz krajnje unutrašnje trake (uz ostrvo) da isječeš sve ostale u kružnom toku da bi izašao tamo gdje ti odgovara. Dakle, onaj ko izlazi iz kružnog toka nema prednost u odnosu na one koji takođe kruže u spoljašnjim trakama kružnog toka. Da još malo pojasnimo – govorimo samo o vozilima koja se već nalaze u kružnom toku – oni iz unutrašnjih traka nemaju prednost u odnosu na one u spoljašnjim trakama. Govorimo o samom kružnom toku – ne o prilaznim ulicama/putevima. Ako onaj iz unutrašnje kružne trake odluči da izađe iz kružnog toka, on ne smije da „isječe“ onog u spoljašnoj kružnoj traci, već mora da ga propusti kao da je u pitanju klasično prestrojavanje na putu sa dvije trake i to uz davanje žmigavca i trudeći se da ne izazove udes. Potpuno isto kao da voze na običnom putu sa dvije ili tri trake. Naglašavamo – prednost uvijek ima vozilo koje nastavlja kretanje trakom u kojoj se nalazi! Zašto ponavljamo istu stvar pet puta? Zato što vozači koji ne znaju ovo pravilo svakodnevno izazivaju incidente.

Pravilo br. 3: Tramvaj uvijek ima prednost. Uvijek.

Pravilo br. 4: Izaberi odgovarajuću traku prije nego uđeš u kružni tok. Ukoliko se kružnom toku približavaš putem sa više traka, takođe treba primjenjivati logiku koju bi primijenio u slučaju da je riječ o klasičnoj raskrsnici. Dakle, ukoliko izlaziš na prvom isključenju trebalo bi da u kružni tok uđeš desnom trakom i pratiš spoljašnju traku kružnog toka do isključenja. Ukoliko izlaziš na poslednjem isključenju, trebalo bi da iz lijeve trake uđeš u unutrašnju traku kružnog toka i zatim se prestrojiš na vrijeme pred izlazak. Međutim, nije protiv propisa ni da se direktno uključiš u spoljašnju traku i da njome ideš do željenog isključenja… Istina, tako blokiraš druga vozila koja žele da uđu u kružni tok.

Pravilo br. 5: Odluči gdje izlaziš iz kružnog toka prije nego što uđeš u njega.

Pravilo br. 6: Da li smijem da se vozim u krug više puta dok ne ugrabim situaciju da izađem iz kružnog toka ukoliko se nalazim u unutrašnoj traci, a u spoljašnjoj je gužva? Ovo nije definisano propisima, tako da je odgovor – DA. Inače, postoje dva mišljenja po pitanju toga šta je bezbjednije:

1. treba se zaustaviti i onda se „probijati“ ka svom izlazu

2. treba napraviti još jedan krug i za to vrijeme uhvatiti priliku za prestrojavanje.

Obije „taktike“ imaju svoje mane i prednosti, i treba ih primjenjivati u skladu sa trenutnom situacijom u kružnom toku.

Pravilo br. 7: Koristi žmigavac – ručica s lijeve strane volana, uz pomoć koje pokazuješ drugim vozačima kuda planiraš da ideš. Zato se i zove pokazivač pravca! Koristi žmigavac i kada izlaziš iz kružnog toka i kada se prestrojavaš iz trake u traku samog kružnog toka.

Prilikom ulaska u kružni tok ne moraš da ga koristiš, pošto je tvoj budući smjer kretanja jasan. To nije nikakva moda ili naređenje neke zle državne agencije – kada daš žmigavac, daješ mogućnost drugim vozačima da na vrijeme odreaguju, da brže i bezbjednije prođu kružni tok.

Kada bi se svi vozači ponašali normalno i redovno koristili žmigavac, saobraćaj bi generalno tekao mnogo brže i sa manje stresnih situacija.

Pravilo br. 8: Saobraćajac u kružnom toku – kada se on pojavi, moraš da poštuješ njegove naredbe.

Biranje trake

Biranje trake u kružnom toku sa više traka zavisi od sledećeg:

1. Da li je kružni tok sa jednom, dvije ili tri trake?
2. Da li mu prilazite putem sa jednom ili dvije trake?
3. Da li se isključujete na put sa jednom ili dvije trake?
4. Da li je tolika gužva u saobraćaju da morate da koristite svaki djelić slobodnog prostora?
5. I tako dalje…

Slika ispod prilično jasno sve govori, tako da smatramo da nije potrebno objašnjenje.

Šta znače saobraćajni znaci ispred kružnog toka?

Kružni tok je regulisan saobraćajnim znakovima, ali postoje i kružni tokovi bez saobraćajnih znakova, mada su ekstremno rijetki. Krenimo od ovih prvih.

Ispred ulaska na kružni tok postavlja se saobraćajni znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ – prepozantljiv „obrnuti“ trougao. Ovaj znak ti jasno kaže da vozila u kružnom toku imaju prednost u odnosu na vas koji se uključujete u kružni tok. Dakle, prednost uvijek ima onaj ko se nalazi u kružnom toku.

Da nailaziš na kružni tok najavljuje ti i plavi okrugli znak sa tri bijele strelice postavljene u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Međutim, ako ispred kružnog toka nema saobraćajnih znakova, onda važe uobičajena pravila saobraćaja kao i na svakoj drugoj raskrsnici, tj. pravilo desne strane.

U ovom slučaju, dakle – ako nema crveno-bijelog trougla, prednost ima vozilo koje dolazi sa desne strane, što znači da ima prednost u odnosu na onoga ko se već nalazi u kružnom toku. Ponavljamo – ovakvi kružni tokovi su veoma rijetki, ali ipak negdje možete da naiđete na njih.

 

Autor: Dragan Romčević

Tekst preuzet sa B92.net

Podijelite sadržaj sa vašim prijateljima

Komentariši

AutoNovosti

FREE
VIEW